เนื้อหาของบทความนี้จะพูดถึงการ ขอ อนุญาต ประกอบ ธุรกิจ โรงแรม หากคุณกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับการ ขอ อนุญาต ประกอบ ธุรกิจ โรงแรมมาถอดรหัสหัวข้อการ ขอ อนุญาต ประกอบ ธุรกิจ โรงแรมกับAPintOfHoppinessในโพสต์การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจโรงแรมนี้.

ภาพรวมของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ ขอ อนุญาต ประกอบ ธุรกิจ โรงแรมในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจโรงแรมที่สมบูรณ์ที่สุด

ชมวิดีโอด้านล่างเลย

SEE ALSO  ตามรอยโคนัน! Marina Bay Sands โรงแรมหรูที่เขากิ๊กกัน #ซอฟท่องโลก【เที่ยวสิงคโปร์ EP.6】 | โรงแรม ใน singaporeเนื้อหาที่เกี่ยวข้องล่าสุดทั้งหมด

ที่เว็บไซต์A Pint Of Hoppinessคุณสามารถเพิ่มข้อมูลอื่นนอกเหนือจากการ ขอ อนุญาต ประกอบ ธุรกิจ โรงแรมสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับคุณ ที่เว็บไซต์A Pint Of Hoppiness เราอัปเดตข่าวสารใหม่และแม่นยำให้คุณทุกวัน, ด้วยความปรารถนาที่จะมอบคุณค่าที่ละเอียดที่สุดให้กับผู้ใช้ เพื่อช่วยให้คุณได้รับข้อมูลออนไลน์ที่สมบูรณ์ที่สุด.

เนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการ ขอ อนุญาต ประกอบ ธุรกิจ โรงแรม

การควบคุมกำกับดูแลการประกอบธุรกิจโรงแรมให้เป็นไปตามกฎหมาย “โรงแรม” หมายถึง “ที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเพื่อเป็นที่พักชั่วคราวสำหรับผู้เดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยเสียค่าธรรมเนียมต่ำกว่าค่าบริการรายเดือน” การขอจดทะเบียนธุรกิจโรงแรมต้องดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก่อน ดังนี้ กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายควบคุมอาคาร นายทะเบียนโรงแรมในกรุงเทพมหานครเป็นอธิบดีกรมการปกครองและในจังหวัดอื่น เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ปัจจุบันมีโรงแรมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 10,394 แห่ง และโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาต 9,662 แห่ง (ข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยว) พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 กำหนดลักษณะและมาตรฐานของอาคารเดิม เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานหรือดัดแปลงอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมได้สะดวกขึ้นแต่ยังคงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยเหมาะสมกับขนาดของอาคาร เช่น ต้องติดตั้งถังดับเพลิงทุกชั้น ต้องมีบันไดหนีไฟเพียงพอ ต้องมีช่องว่างตามที่กฎหมายกำหนด กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้สถานศึกษาศึกษาวิจัยกฎหมาย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่พักที่ยังไม่เข้าสู่ระบบ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ ดำเนินการควบคุมกำกับดูแลการประกอบธุรกิจโรงแรมทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ดังนี้ ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและกำชับเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรมภายในจังหวัดได้ทางเว็บไซต์ของจังหวัด หรือทั่วประเทศผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครอง อาคารที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มที่มีกฎหมายควบคุมอาคารแต่ไม่ได้ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์และจัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบธุรกิจ . มายื่นขออนุญาตจดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรมพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขออนุญาตและบทกำหนดโทษ 2. กลุ่มที่อยู่ภายใต้กฎกระทรวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบอาคารที่เข้าประเภทอาคารตามกฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทอื่นที่ใช้ในกิจการโรงแรม พ.ศ. โรงแรม ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารกับ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาคารนั้นตั้งอยู่ เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 3. กลุ่มที่ไม่อยู่ในกฎกระทรวง เช่น อาคารที่ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยทั้งด้านผังเมือง สิ่งแวดล้อม ที่ดินทับซ้อน เป็นต้น ให้จังหวัดสำรวจและรวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยทั้ง 3 กลุ่มจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน และรายงานความคืบหน้าให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกเดือน สำหรับที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม เช่น Guest house, Home stay ที่มีห้องพักในอาคารเดียวกัน หรือหลายอาคารรวมกันไม่เกิน 4 ห้อง จำนวนผู้เข้าพักไม่เกิน 20 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้เสริม ให้ผู้ประกอบธุรกิจจดทะเบียนสถานที่พักซึ่งมิใช่โรงแรมต่อนายทะเบียนโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยการโรงแรม

SEE ALSO  โรงแรมในภูเก็ตราคาหลักร้อยวิวหลักล้าน​ Ep.7 กะรนบุรีรีสอร์ท​#หาดกะรน​ ไก่กาอาราเล่ | ข้อมูลโรงแรม กะ ตะ กะ รนที่ละเอียดที่สุดทั้งหมด

ภาพถ่ายบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ของการ ขอ อนุญาต ประกอบ ธุรกิจ โรงแรม

การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจโรงแรม
การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจโรงแรม

นอกจากการเรียนรู้เนื้อหาของบทความ การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจโรงแรม นี้แล้ว คุณสามารถดูบทความเพิ่มเติมด้านล่าง

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลใหม่เพิ่มเติม

แท็กที่เกี่ยวข้องกับการ ขอ อนุญาต ประกอบ ธุรกิจ โรงแรม

#การกำกบดแลการประกอบธรกจโรงแรม.

SEE ALSO  $0 Free Buffet Breakfast! Private Room Best Hotel in Japan 🐟🍱 Cheapest Mitsui Garden Gion Fukuoka | อัปเดตใหม่mitsui garden hotel shiodome italia-gaiเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โรงแรม,Hotel,Agoda,จองโรงแรม,trivago,booking,โรงแรมเถื่อน,จดทะเบียนโรงแรม,ใบอนุญาต,ราชการ,สถานบริการ,ค้าประเวณี,ที่ สปก.,เถื่อน,ที่พัก,หอพัก,เกสต์เฮาส์,อพาทเมนต์,รีสอร์ต,กฎหมาย,ชั่วคราว,ค้างคืน,ม่านรูด,ขายบริการ,ผังเมือง,สิ่งแวดล้อม,ควบคุมอาคาร,ท่องเที่ยว,เที่ยวไทย,กฎกระทรวง.

การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจโรงแรม.

การ ขอ อนุญาต ประกอบ ธุรกิจ โรงแรม.

หวังว่าการแบ่งปันที่เราให้ไว้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ ขอบคุณมากสำหรับการอ่านการ ขอ อนุญาต ประกอบ ธุรกิจ โรงแรมเนื้อหาของเรา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น